Boys Varsity Golf · Boys Varsity Golf finishes 4th place at OCC #1


  Place Points
Marysville High School 4th 369

Chris Borjas 90
AJ Fisher 91
Dylan Tremayne 92
Trevor Gase 96